Profil
Firma PRELL pôsobí ako autorizovaný distribútor pri obchodnom predaji elektrokomponentov, spínačov, snímačov, ovládačov, bezpečnostných prvkov a konštrukčných prvkov pre automatizáciu ( senzorov ) pre projektované nové zariadenia, stroje a linky, alebo pre údržbu stávajúcich strojov a technologických liniek v priemyselnej výrobe.

Taktiež vystupuje ako systémový integrátor v rámci dodávky projektov a zariadení " realizovaných zákazníkovi na kľúč ", teda i s kompletnou dodávkou služieb.

Dodávky komponentov realizuje v období 2 až 6 týždňov.
Realizácia alebo rekonštrukcia elektrických častí strojov - liniek trvá podľa zložitosti riešenej problematiky 2 až 4 mesiace.
V prípade dodávky aj strojnej časti stroja, kde PRELL vystupuje ako generálny dodávateľ, je dodacia lehota v závislosti od zložitosti stroja, resp. linky 6 až 9 mesiacov.

Na konkrétny dopyt sa vykoná obhliadka prevádzky, stroja, konzultáciou na mieste u zákazníka a na základe zistených skutočností, prípadne technického zadania, je spracovaná ponuka vhodného riešenia, čo pri kladnej odozve u zákazníka vedie k uzavretiu zmluvy o dielo, resp. kúpnej zmluvy.

Nasleduje vypracovanie projektu, programového vybavenia (software ), stavba strojnej časti, resp. len dodávka novej elektroinštalácie s riadiacim systémom, oživenie, programovanie, odladenie funkcií a uvedenie strojov alebo linky do prevádzky za účasti zákazníka s protokolárnou formou prebierky stroja.

Dodávka: EXW dodávateľ, alebo DDP v mieste kupujúceho ( INCOTERMS 2010 ).

Prípadné otázky budú zodpovedané na kontaktných číslach, alebo pri osobnej návšteve.