Rekonštrukcie

Dovoľujeme si Vám ponúknuť náš program:

REKONŠTRUKCIE VÝROBNÝCH STROJOV,
CNC OBRÁBACÍCH STROJOV, MANIPULAČNÝCH ZARIADENÍ A TECHNOLOGICKÝCH LINIEK

 

 

z pohľadu modernizácie elektrovýzbroje, s náväznosťou na vyššiu spoľahlivosť, funkčnosť strojov, zjednodušenie ich obsluhy a vyššiu akosť nimi produkovaných výrobkov.

Rekonštrukcia áno, či nie ?

Prosíme Vás o láskavé vyplnenie tohto dotazníka a jeho odoslanie na kontaktnú adresu.

1. Máme záujem o rekonštrukciu našich strojov

áno

2. Máme záujem odpredať naše stroje na rekonštrukciu

áno

3. Máme záujem odkúpiť stroje po rekonštrukcii

áno

4. V predmetnom prípade pôjde o:

 

obrábací stroj

tvárniaci stroj

jednoúčelový stroj

manipulátor

technologickú linku

 

 

prosím špecifikujte :

5. V predmetnom prípade máme záujem predovšetkým o rekonštrukciu:

pohonu hlavného pohybu

pohonu vedľajších pohybov

vretenového uzla

odmeriavacích systémov

riadiaceho systému

vedení pohyblivých uzlov

 

 

iného uzla ( uzlov )

Adresa firmy :

Kontaktná osoba :

                  telefón :

                   e-mail :

Poskytujeme záruku 12 mesiacov a pozáručný servis 10 rokov.