Kontakt

SOBIMED, s.r.o.,

sídlo :
Okružná 144/27
018 51 Nová Dubnica

prevádzka :
Centrum I 57/132,
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 360 678
DIČ: 2022183130
IČ DPH: SK2022183130
Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č.16747/R

Tel./Fax/Zázn.:
+421 42 443 11 35

Mobil: +421 905 654 866

E-mail:prell@prell.sk
http: www.prell.sk

 

 


Zobraziť Sobimed s.r.o. na väčąej mape

Mapku môžete zväčšovať / zmenšovať pomocou koliečka myši, poúvať spôsobom chyť a pusť. Prípadne môžete použiť navigačné ikony na mape.