Monitoring strojov a výroby

Monitoring strojov a výroby

 

Systém sledovania výroby, výrobkov, výkonu strojov a ich časového využitia

Slúži k operatívnemu sledovaniu a vyhodnocovaniu:

  • produkcie a produktivity na strojoch, prevádzkach ( kritické miesta, zlepšovanie procesov .. )
  • hľadanie rezerv a možností úspor ( zníženie nepodarkov a prestojov .. )
  • práce jednotlivých profesií ( nastavovač, operátor, údržbár .. )
  • práce jednotlivých zamestnancov s možnosťou vytvorenia mzdových podkladov
  • pohybu produktov na výrobnej linke ( množstvo výrobkov v čase .. )
  • rôznych fáz výroby ( objektívne ukazovatele .. )
  • poruchovosti strojov ( prestoje .. )
  • vyhodnocovania servisných opráv ( nákladovosť .. )

 

 

Prospekt