Aktuality

ÚČASŤ  NA  VEĽTRHOCH

ELO SYS

Vážený obchodný partner,

V expozícii Vám ponúkame:

Produkty priemyselnej automatizácie PEPPERL+FUCHS:

 • Optický pozičný systém PCV Data Matrix
 • Elektronický ovládač vačkových snímačov PAX
 • WIS – systém ( bezdrôtový induktívny prenos, dosah 20 mm až 8 signálov, PNP, NO, M12x1)
 • indukčný snímač NCN25-F35... do extrémnej teploty +250C pri dosahu 25 mm
 • rotačné snímače (inkr., absolútne, single-turn 16bit, multi-turn 30bit)
 • snímače optické odmeriavacie  s pulznou PRT technológiou, kapacitné, magnetické, ultrazvukové
 • snímače pre dvere, vráta, výťahy, snímače hladiny i do Ex prostredia, čítače, prevodníky
 • zobrazovacie, monitorovacie jednotky, oddeľovacie jednotky i do Ex, spoj. skrinky a iné   

Produkty priemyselnej automatizácie  HONEYWELL:

 • SMART polohový senzor, mikrospínače, koncové spínače i do Ex prostredia, bezpečnostné spínače 
 • snímače prúdu s Hallovou sondou, jazýčkové spínače prietoku a spínače hladiny, termostaty
 • snímače teploty, vlhkosti, snímače tlaku, sily, svietidlá pre pozemné stroje,  bezdrôtové spínače
 • produkty pre letectvo a obranu, prevodníky tlaku SENSOTEC, LEBOW a iné

Bezpečnostné svetelné závory a bepečnostné relé  REER

Zákaznícky orientované riadiace systémy
( vývoj a dodávka, napr.: "Monitoring strojov a výroby" )

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami    

Ing. Pavol Prachař
prell elosys

                                                                                                                                                                                   

 


prell elosys

 

prell elosys

 

prell elosys

 

prell elosys